Důležité novinky pro rok 2024! Pitná voda a toaleta na BigAiru?

Důležité novinky pro rok 2024! Pitná voda a toaleta na BigAiru?

Dvacáté léto na Kačáku je za náma. Bylo skvělé a my tak můžeme začít plánovat léto příští. Tento blog-post se bude týkat jedné z nejdůležitějších změn v naší historii - přípojky kanalizace a vody. 

 

 

Ti, kteří BigAir.cz sledují na Instagramu, vědí, že jsem zasvětil velkou část své letošní energie snaze o poukázání na nedostatečnou vybavenost naší přenádherné valašské dědiny hřišti pro děti, náctileté i aktivní dospělé. Jednoho letního rána jsem vyrazil na prohlídku hřišť okolních vesnic a vracel jsem se se slzami v očích. Byl jsem nešťastný z toho, co "nemáme" na Hrozenkově.

 

Kdo si hraje, nezlobí.

 

Narodil jsem se přesně před 43mi lety (ano, tenhle blog píšu v den svých narozenin) a mojí mamce tehdy nebylo ani 20 let. Jsem vděčný za pomoc nejbližší rodiny s mou výchovou, protože bez nich bychom to nezvládli. Onen vděk ve mě zůstal dodnes, vděk za pomoc při výchově jakéhokoliv druhu. Věřím, že pro rodiče je obří výhodou, když můžou vyrazit na místo, kde si děti můžou hrát, navazovat nová přátelství a utužovat ta stávající. A to stejné platí pro rodiče.

 

Je prostě fajn, vypadnout z bubliny domova a vyrazit ven mezi lidi, vyvětrat se.

 

Po chvilce zamyšlení a snaze najít na situaci něco pozitivního jsem ale ucítil obří hrdost na to, čeho jsme my valaši schopni, když se ve vedení obcí sejdou lidé, kterým na mlédeži upřímně záleží. A na Valašsku toto není žádná vyjímka. Právě naopak.

 

Na Valašsku je krásně!

 

Uvědomil jsem si, že okolní obce sice vytvářejí kontrast s tím, jak vidí "naše téma" místní politici, zároveň tu ale fungují jiné věci skvěle. Nechal jsem se inspirovat, šlápl jsem do toho společně s ogarama a cérkama z BigAiru a rozhodli jsme se nadále rozvíjet náš areál tak kvalitně, jak budeme jen schopni pro všechny věkové skupiny sporťáků.

 

Od jednoletých stavitelů pískových hradů, přes freeskiery skákající na lyžích až po prababičky na paddleboardech.

 

My makáme už dvacet let pro nás všechny! 

 

Dnes jsem obdržel následující email z obce Nový Hrozenkov. Je to odpověď na naši žádost o vybudování přípojek k vodovodní a kanalizační síti. Přípojky si sice narozdíl od dříve slíbeného budeme muset vybudovat sami, to nám ale vůbec nevadí. My pracujeme rádi. Hlavní je pro nás fakt, že jednou budeme mít vlastní toalety, budeme si moct umýt ruce mýdlem a napít se pitné vody z Karolinské přehrady. 

 

 

Dobrý den,

viz níže zasílám výpis usnesení Rady městyse Nový Hrozenkov, která se konala 25.09.2023 a projednávala mimo jiné i vaši žádost o vybudování vodovodní a kanalizační přípojky.

 

Rada městyse pod bodem usnesení č.j. :

R/11/10. Projednala žádost Sportovního klubu NS7,z.s. se sídlem Nový Hrozenkov 389, IČ.: 26572052, týkající se vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 4234/1 pro klub. Městys tyto přípojky budovat nebude, v případě, že si spolek přípojky bude budovat na své náklady, rada žádá o předložení projektové dokumentace k odsouhlasení. Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0   

 

K přípisu ze dne 17.08.2023, týkající se oznámení o plánu vybudovat v roce 2024 dočasné stavby na pozemku p.č. 4234/1 uvádím, že je nutné dočasné stavby s pronajímatelem předem projednat, tzn. předložit projektovou dokumentaci nebo zákres záměru, nikoliv jen tento přípis.

 

S pozdravem

 

Ing. Stanislava Špruncová,

starostka Městyse Nový Hrozenkov

 

Co se teď bude dít? Necháme si vypracovat projekt přípojek, předáme jej obci, která jako majitel pozemků vyřídí veškerá povolení a další část našeho sportovního dobrodružstvní může začít! 

 

Počkat! Skutečně? Jsi si tím jistý?

 

Ano, jsem. Mám k tomu dva důvody.

  • Prvním je mé přesvědčení, že pracujeme na správné a důležité věci pro místní, pro turisty, i pro aktivní sportovce, kteří se snaží zlepšit se ve freestylových sportech.
  • Druhým důvodem je smlouva našeho Sportovního Klubu NS7, z.s. s obcí Nový Hrozenkov. Než se rozloučím vkládám bod 5.2.

 

5.2. Pronajímatel (obec Nový Hrozenkov) během doby nájmu umožní (právně i fakticky) Nájemci samostatné připojení k přilehlé elektrické, vodovodní a kanalizační síti, jakož i samostatný odběr uvedených energií a médií.  V tomto smyslu se Pronajímatel zavazuje rovněž poskytovat Nájemci potřebnou součinnost pro vyřízení veškerých příp. potřebných formalit a povolení pro taková připojení.

 

Spolu to zvládnem! 

 

Lukin Mikula

Back to blog